PRAKTICKÝ WEBINÁR ZDARMA PRE PARTNEROV - AKO PREKONAŤ KRÍZU A MAŤ VO VZŤAHU VIAC INTIMITY, MILOVANIA, LÁSKY, ÚCTY A REŠPEKTU A AKO TO CELÉ ZAVIESŤ DO PRAXE.

Ak ťa nikdy nikto neučil o tom ako byť vo vzťahu šťastný, je najvyšší čas začať...

ÁNO, CHCEM TO VEDIEŤ

Kontakt

Sociálne siete:

Pridaj si ma na FB: Stanislav Ličko facebook profil

Facebook Fan page: Mužská cesta

Uzavretá Facebook Skupina pre mužov: Nový muž

Uzavretá Facebook Skupina pre ženy: Ženská cesta k láske

Youtube kanál: NovyMuz

Podcast na soundcloud: NovyMuz

Iné Kontakty:

Stanislav Ličko

Telefón: +421 908 212 242
e-mail: stano@novymuz.sk

Fakturačné údaje:

SL Studio s.r.o.
Beňuš 448
97664
Slovensko

IČO: 50144235
DIČ: 2120184627

Spol. zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.c.29110/S

Účet pre platby:

2800930766/8330

IBAN: SK3883300000002800930766
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Informácie pre platby prevodom zo zahraničia:

FIO BANKA A.S. POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY, Nam. SNP 21, 811 01 Bratislava, 811 01, Slovakia

Pri platbách nezabúdajte uvádzať správny variabilný symbol - číslo faktúry.

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693