PRAKTICKÝ WEBINÁR ZDARMA PRE PARTNEROV - AKO PREKONAŤ KRÍZU A MAŤ VO VZŤAHU VIAC INTIMITY, MILOVANIA, LÁSKY, ÚCTY A REŠPEKTU A AKO TO CELÉ ZAVIESŤ DO PRAXE.

Ak ťa nikdy nikto neučil o tom ako byť vo vzťahu šťastný, je najvyšší čas začať...

ÁNO, CHCEM TO VEDIEŤ

Nový muž

Sa nesnaží zapadnúť do žiadnej šablóny alebo formy. Prijíma sám seba takého aký je.

Má otvorené srdce. Myslí, hovorí a koná pravdivo voči sebe.

Dokáže určiť a držať pevné hranice vo svojom živote a v medziľudských vzťahoch.

Prevzal zodpovednosť za svoj život a za to, ako sa mu v živote darí.

Prevzal zodpovednosť za všetky svoje potreby: ľudské, fyzické, emocionálne, vzťahové, citové a psychologické.

Má úctu k životu, prírode a ľuďom.

Dôveruje sám sebe a svojej intuícii. Robí to čo ho napĺňa a dáva zmysel jeho srdcu.

Dosahuje svoje sny a ciele.

Uvedomuje si, že jeho vlastné šťastie je jeho zodpovednosť.

Má víziu svojho života a vie kam smeruje. Ak ju nemá usiluje sa o nájdenie správneho smeru.

Dokáže byť šťastný bez toho, aby ho robili šťastným iné osoby.

Je autentický, čitateľný a nepotrebuje nosiť rôzne spoločenské masky.

Nepotrebuje odobrenie a uznanie od ostatných.

Pochopil, že problémy sú príležitosti na osobnostný rast.

Dokáže žiť na hrane a pravidelne vykračuje so svojej zóny komfortu.

Uvedomuje si, že je tu akýsi vyšší zmysel jeho života.

Je čestný a vie dodržať slovo.

Nekecá a nevyhovára sa. Namiesto toho ide do akcie a naučené zavádza do praxe.

Dokáže otvoriť svoje vnútro a pravdivo hovoriť o akejkoľvek téme.

Dokáže sa smiať, radovať, byť smutný, plakať, tancovať a byť pravdivý voči sebe, bez toho aby mal strach z reakcií ostatných.

Učí sa za pochodu a uvedomuje si svoju nedokonalosť.

Dokáže si priznať chybu. Uznať, že niečo v živote nezvláda dokáže požiadať o pomoc.

Uvedomuje si svoje strachy a temné stránky a zároveň má odvahu sa im postaviť.

Vstaň z popola a staň sa Novým mužom.