Nový muž

Má otvorené srdce. Myslí, hovorí a koná pravdivo voči sebe.

Dokáže určiť a držať pevné hranice v medziľudských vzťahoch.

Prevzal zodpovednosť za svoj život a za to, ako sa mu v živote darí.

Prevzal zodpovednosť za všetky svoje potreby: ľudské, fyzické, emocionálne, vzťahové, citové a psychologické.

Má úctu k životu, prírode a ľuďom.

Dôveruje sám sebe a svojej intuícii. Robí to čo ho napĺňa a dáva zmysel jeho srdcu.

Dosahuje svoje sny a ciele.

Uvedomuje si, že jeho vlastné šťastie je jeho zodpovednosť.

Má víziu svojho života a vie kam smeruje. Ak ju nemá usiluje sa o nájdenie správneho smeru.

Dokáže byť šťastný bez toho, aby ho robili šťastným iné osoby.

Je autentický, čitateľný a nepotrebuje nosiť rôzne spoločenské masky.

Nepotrebuje odobrenie a uznanie od ostatných.

Pochopil, že problémy sú príležitosti na osobnostný rast.

Dokáže žiť na hrane a pravidelne vykračuje so svojej zóny komfortu.

Uvedomuje si, že je tu akýsi vyšší zmysel jeho života.

Je čestný a vie dodržať slovo.

Nekecá a nevyhovára sa. Namiesto toho ide do akcie a naučené zavádza do praxe.

Dokáže otvoriť svoje vnútro a pravdivo hovoriť o akejkoľvek téme.

Dokáže sa smiať, radovať, byť smutný, plakať, tancovať a byť pravdivý voči sebe, bez toho aby mal strach z reakcií ostatných.

Učí sa za pochodu a uvedomuje si svoju nedokonalosť.

Dokáže si priznať chybu. Uznať, že niečo v živote nezvláda dokáže požiadať o pomoc.

Uvedomuje si svoje strachy a temné stránky a zároveň má odvahu sa im postaviť.

Vstaň z popola a staň sa Novým mužom.